teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

III. Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną pn. “SERCEM MALOWANE”

Termin
marzec – kwiecień 2014 r.Education
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 6 kwietnia 2014 r., a wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji.
__________________________________________
Uczestnicy:
dzieci w wieku 5 – 12 lat, których prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-sza – 5-7 lat  i  II-ga– 8-12 lat. Technika wykonania prac dla obu kategorii: MALARSTWO (farby) lub RYSUNEK (pastele).
__________________________________________
Tematyka:
kartka wielkanocna, nawiązująca do zwyczajów i tradycji świąt Wielkiej Nocy w Polsce.
___________________________________________________________________________
Jury:
osoby związane zawodowo lub hobbistycznie z plastyką tj. nauczyciele, animatorzy, instruktorzy i studenci.

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną nagrodzeni, a ich „dzieła” będą rozpowszechnione przez Organizatora. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji.
__________________________________________________________________
»  Regulamin Konkursu na Kartkę Wielkanocną (do pobrania)

»  Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu na Kartkę Wielkanocną (do pobrania)
»  Wykaz Placówek zakwalifikowanych do Konkursu → zobacz
»  Wyniki Konkursu (do pobrania)
»  Galeria najlepszych/zwycięskich prace w Konkursie