teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Konkurs III.

Konkurs Plastyczny – ilustracja do wiersza Juliana Tuwima pt.: ”Warszawa”

__________________________________________

Termin:
wrzesień –  listopad  2013 r.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać do dnia 30 września 2013 r., a prace konkursowe trzeba dostarczyć do biura Fundacji max. do dnia 25 października 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2013 r., wtedy też na stronie Fundacji zostaną umieszczone wyniki konkursowe. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w II połowie listopada 2013 r. w DK Dorożkarnia podczas zakończenia Projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima”.

__________________________________________________________________________
Uczestnicy:
Maksymalnie sześcioosobowe reprezentacje warszawskich szkół podstawowych w następującym podziale:

  • kl.    I – III3 osoby
  • kl. IV – VI3 osoby

___________________________________________________________________________
Tematyka:
Prace konkursowe muszą być ciekawymi ilustracjami inspirowanymi wierszem Juliana Tuwima
pt.: ”Warszawa” wykonanymi w następujących technikach:

  • kl.   I – IIIfarby, kredki
  • kl. IV – VIcollage

___________________________________________________________________________
Jury:

Plastycy, pedagodzy, przedstawiciele sponsorów oraz patronów i organizatorów.

Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a zdobyte w Konkursie punkty będą wliczone do punktacji ogólnej projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima”. Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane podczas zakończenia realizacji ww. Projektu.
____________________________________________________________________
»  Regulamin Konkursu na Plastycznego… (do pobrania)
»  Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego(do pobrania)
____________________________________________________________________

»  Wyniki Konkursu Plastycznego – kl. I – III i kl. IV – VI  (→ zobacz)

Projekt współfinansuje ________________________________________________________

Dodaj komentarz