teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Zajęcia /KULTURALNE/

 pn. „WYRAŻAM SIĘ KULTURALNIE”

II-ga część roku 2017

Termin
1 września – 22 grudnia 2017 r. (zajęcia i wycieczki)

_________________________________________
Uczestnicy:

  • dzieci z Przedszkola nr 281 Stokrotka (starsza grupa) – zajęcia w PIĄTKI w godz. 13.00 – 14.00
  • dzieci z młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 (dwie grupy) – zajęcia w PIĄTKI w godz. 14.00 – 15.00 i 15.00 – 16.00

_________________________________________
Miejsce:
Przedszkole nr 281 Stokrotka
i Szkoła Podstawowa nr 3 (Warszawa, ul. Gościniec 53)

_____________________________________________________________________________________
Tematyka:

W ramach projektu odbędzie się cykl zajęć dla dzieci, podczas których dzieci zdobędą wiadomości ogólne dotyczące pracy z gliną, będą wiedziały jak zorganizowana jest praca w pracowni ceramiki (zasady, narzędzia), a także, a właściwie przede wszystkim, będą modelować glinę używając  różnych sposobów i technik oraz dekorować swoje prace, szkliwić je i wypalać. Każde zaproponowane zajęcia będą miały inny temat i będą inspirowały dzieci do tworzenia własnych dzieł zgodnie ze swoimi pomysłami i wyobraźnią.

magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Prowadzi zajęcia dla dzieci – warsztaty plastyczne z zakresu ogólnie pojętego rękodzieła: ceramika, decoupage, ręczne szycie zabawek, filcowanie, różne formy plastyczne. Ukończyła kurs ceramiczny. Interesuje się artterapią.

 

prowadzenie:
KALINA GROMEK-GAŁECKA
_______________________________________

W tej edycji projektu tematem wiodącym będzie praca z gliną. Jest ona materiałem niezwykle plastycznym, a dzięki temu – wdzięcznym dla rąk każdego artysty, nawet tego najmłodszego, który poprzez wyrabianie, wałkowanie i wyciskanie jej rozwija swoją sprawność manualną. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych w późniejszej edukacji, do których kierujemy ten program, gdyż praca w glinie świetnie wpływa na rozwój małej motoryki – tak ważnej dla przyszłego pisania, rysowania, trzymania przedmiotów, wycinania.

Ważnym elementem tego programu będzie także bezpłatna wycieczka – (maj/czerwiec) – do Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie, gdzie dzieci będą brały udział w  lekcji pt.: „Rzeźbiarski portret”.

________________________________________
Projekt współfinansuje:

I-sza część roku 2017

Termin
6 marca – 22 czerwca 2017 r. (zajęcia i wycieczki)

____________________________________________
Uczestnicy:
dzieci z Przedszkola nr 281 Stokrotka (starsza grupa – pięcio, sześciolatki i młodsza grupa – trzy, czterolatki)

____________________________________________
Miejsce:
Przedszkole nr 281 Stokrotka (Warszawa, ul. Gościniec 53)

___________________________________________
Tematyka:

W ramach projektu odbędzie się cykl zajęć dla dzieci, podczas których dzieci zdobędą wiadomości ogólne dotyczące pracy z gliną, będą wiedziały jak zorganizowana jest praca w pracowni ceramiki (zasady, narzędzia), a także, a właściwie przede wszystkim, będą modelować glinę używając  różnych sposobów i technik oraz dekorować swoje prace, szkliwić je i wypalać. Każde zaproponowane zajęcia będą miały inny temat i będą inspirowały dzieci do tworzenia własnych dzieł zgodnie ze swoimi pomysłami i wyobraźnią.

magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Prowadzi zajęcia dla dzieci – warsztaty plastyczne z zakresu ogólnie pojętego rękodzieła: ceramika, decoupage, ręczne szycie zabawek, filcowanie, różne formy plastyczne. Ukończyła kurs ceramiczny. Interesuje się artterapią.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki:

• godz. 13.00 – 14.00 – starsza grupa

prowadzenie:
KALINA GROMEK-GAŁECKA

_______________________________________

W tej edycji projektu tematem wiodącym będzie praca z gliną. Jest ona materiałem niezwykle plastycznym, a dzięki temu – wdzięcznym dla rąk każdego artysty, nawet tego najmłodszego, który poprzez wyrabianie, wałkowanie i wyciskanie jej rozwija swoją sprawność manualną. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych w późniejszej edukacji, do których kierujemy ten program, gdyż praca w glinie świetnie wpływa na rozwój małej motoryki – tak ważnej dla przyszłego pisania, rysowania, trzymania przedmiotów, wycinania.

Ważnym elementem tego programu będzie także bezpłatna wycieczka – (maj/czerwiec) – do Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie, gdzie dzieci będą brały udział w  lekcji pt.: „Rzeźbiarski portret”.

________________________________________
Projekt współfinansuje:

roku 2016

Termin
1 marca – 23 czerwca 2016 r. (zajęcia i wycieczki)
5 września – 19 grudnia 2016 r. (zajęcia i wycieczki)DSC_0122

_______________________________________
Uczestnicy:
dzieci z Przedszkola nr 281 Stokrotka (starsza grupa – pięcio, sześciolatki i młodsza grupa – trzy, czterolatki)

_______________________________________
Miejsce:
Przedszkole nr 281 Stokrotka (Warszawa, ul. Gościniec 53)

_______________________________________
Tematyka:

Celem głównym projektu/zajęć jest uwrażliwianie na muzykę, przygotowanie do świadomego korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań muzycznych i muzyczno-plastycznych oraz  wyzwalanie inicjatywy twórczej uczestników zadania.

Krystyna Barańska

ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną nr. 3 im. G. Bacewicz w klasie fortepianu, a następnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w klasie Rytmiki. W 2009 r. ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w W-wie w klasie Rytmiki i Dyrygentury Chóralnej, a następnie w 2014 r. ukończyła studia dyrygenckie na Wydziale I Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w klasie prof. Szymona Kawalli. Od ponad 10 lat pracuje jako nauczyciel rytmiki, muzyki, chóru z dziećmi w różnym wieku.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki:

 

• godz. 13.15 – 14.00 – starsza grupa
• godz. 14.00 – 14.45 – młodsza grupa


prowadzenie:
KRYSTYNA BARAŃSKA

_______________________________________

Wszystkie zajęcia muzyczne realizowane w projekcie będą opierały się na następujących formach aktywności dzieci:

słuchanie, działanie i tworzenie.

 

Tematyka bloków zajęć zaplanowanych do realizacji podczas Projektu:

Muzyka i dźwięki wokół nas (m.in. poruszone zostaną następujące tematy: Głosy i dźwięki w przyrodzie, Głosy i dźwięki w mowie ludzkiej i głosach zwierząt, Głosy i dźwięki w muzyce, Głosy wydawane przez martwe przedmioty);

Ja i muzyka;

Kto tworzy muzykę;

Uczymy się rozumieć muzykę klasyczną i ludową

 ________________________________________
Projekt współfinansuje:

roku 2015

Termin
1 września – 22 grudnia 2015 r.
(zajęcia i wycieczki do muzeów)

IMG_4123

_______________________________________
Uczestnicy:
dzieci z Przedszkola nr 281 Stokrotka (starsza grupa – cztero, pięciolatki)

_______________________________________
Miejsce:
Przedszkole nr 281 Stokrotka (Warszawa, ul. Gościniec 53), Muzeum Narodowe

___________________________________________________________________________
Tematyka:

Celem głównym projektu/zajęć będzie rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych.

W ramach projektu dzieci będą poznawały wybrane dzieła sztuki, kierunki malarskie
z różnych epok historycznych przedstawianych nie chronologicznie, ale w zależności od podejmowanej, bliskiej i zrozumiałej dzieciom tematyki, takiej jak np. twarze, postacie, zwierzęta, opowieści, pogoda, kwiaty, miejsca, wzory i figury geometryczne. Na każdych zajęciach dzieci poznają inną technikę plastyczną.

Małgorzata Kędzierzawska

z wykształcenia plastyk, absolwentka warszawskiej ASP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Od kilku lat prowadzę warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku. W stowarzyszeniu „Mamy Czas” przygotowuję cykl zajęć dla najmłodszych „Zabawy z plastyką” oraz zajęcia recyklingowe na których tworzymy coś z niczego. Pracuję również z dziećmi z SP53 i prowadzę warsztaty w ramach projektu Bielańska Stonoga.

 

Zajęcia odbywają się we wtorki • godz. 14.30-15.30
prowadzenie:
MAŁGORZATA KĘDZIERZAWSKA

_______________________________________

Każde zajęcia będą podzielone na dwie części, pierwsza z nich krótsza będzie przedstawieniem dzieła sztuki lub kierunku malarskiego za pomocą wydruku, prezentacji multimedialnej itp. i rozmowy na jego temat, a druga w całości poświęcona będzie działaniom praktycznymi inspirowanym ww. dziełem sztuki. Podczas stosowania ww. technik dzieci nauczą się m.in. właściwego posługiwania się pędzlem i farbami, czy uzyskiwania różnych kolorów i ich odcieni. Udział w tych zajęciach usprawni także motorykę rąk dzieci, co pomoże im lepiej wykonywać zadania szkolne takie jak np. pisanie.

 

Tytuły zajęć:

Op-art i złudzenia optyczne Zwierzęta U jaskiniowców Martwa natura – w pracowni u artysty Spotkanie z grafiką Za oknem Drzewo Warzywne twarze Kolorowe kwiaty Abstrakcja nie całkiem abstrakcyjna W Egipcie Reklama Sztuka aborygenów Mozaika Witraż

 ________________________________________
Projekt współfinansuje:

roku 2014

Termin
19 marca – 15 lipca 2014 r.
(zajęcia i wycieczki do muzeów: 1 kwietnia – 26 czerwca)IMG_9861

_______________________________________
Uczestnicy:
dzieci ze szkoły podstawowej z klas I – III

_______________________________________
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53), muzea warszawskie (Muzeum Narodowe i Muzeum Fryderyka Chopina)

___________________________________________________________________________
Tematyka:
Główne cele przyświecające projektowi ”WYRAŻAM się KULTURALNIE” to rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności uczestników projektu oraz rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości plastycznej, estetycznej i muzycznej oraz wyzwalanie inicjatywy twórczej uczestników zadania. Będą one osiągane poprzez udział dzieci w zajęciach muzyczno-plastycznych, plastycznych i wycieczkach do muzeów.

  • zajęcia tworzą dwa bloki tematyczne:
Małgorzata Herrera-Szydłowska

absolwentka Akadem. Muz. im. G i K Bacewiczów w Łodzi, Welsh College of Music & Drama w Cardiff (Walia), PS Muz. II st. w W-wie, (Bednarska – wydz. jazzu – puzon) oraz Państw. Lic. Sztuk Plast. im. W. Gersona w W-wie.

 

Zajęcia muzyczno-plastyczne
pn. ”KOLORY DŹWIĘKÓW”

/wtorki • godz. 13.00-14.00 sala nr 7/
prowadzenie:
MAŁGORZATA HERRERA-SZYDŁOWSKA

_______________________________________
Tematem zajęć będzie poznawanie arcydzieł muzycznych znanych polskich i zagranicznych kompozytorów i ich własna interpretacja plastyczna i muzyczna. Uczestnicy zajęć rozpoczną swoją muzyczną przygodę od zapoznania z wartościami muzycznymi, poprzez szukanie dźwięków wśród otaczającego nas świata, aż do porównania różnych stylów wykonawczych tego samego dzieła i ich własnej interpretacji i muzycznej próby wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć. W programie zajęć przewidziana jest także wycieczka do Muzeum Chopina w Warszawie.


 

brak_zdjecia_man_500

Zajęcia plastyczne pn. ”SIŁA WYOBRAŹNI
/wtorki • godz. 13.00-14.00 sala nr 7/
– zajęcia rozpoczynają się w maju

_______________________________________

Tematyka zajęć będzie związana z prezentacją wybranych kierunków sztuki i malarzy oraz działaniami praktycznymi w oparciu o innowacyjne techniki plastyczne. Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać prace plastyczne na zadany temat wykorzystując nowopoznane techniki plastyczne/malarskie. Zajęcia będą wzbogacone o wycieczkę do Muzeum Narodowego.

________________________________________
Projekt współfinansuje: