teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Konkurs IV.

Konkurs Wiedzy ”Stefan Starzyński
– Warszawiak ponad wszystko!”
School Kids

_________________________________________
Termin i miejsce:

17 października 2013 r. w godz. 11.00 -13.00
w DK Dorożkarnia (Warszawa, ul. Siekierkowska 28)

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać maksymalnie do dnia 30 września 2013 r., faksem na nr.: 22 651 02 40 lub e-mailem na adres: monikakarda@archiwum.fundacjabowarto.pl. Wyniki konkursowe zostaną ogłoszone podczas uroczystego zakończenia Projektu ”Stefan Starzyński Warszawiak ponad wszystko” – dnia 29 października br. w DK Dorożkarnia.

____________________________________________________________________________
Uczestnicy:
Uczestnikami Konkursu będą przedstawiciele gimnazjów (kl. I – III) – maksymalnie 3 osoby.

____________________________________________________________________________
Tematyka:

Tematem Konkursu jest zdobycie wiedzy o osobie i życiu Stefana Starzyńskiego w oparciu o następującą bibliografię konkursową:

  • M.M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy Warszawa 1972;
  • M.M. Drozdowski, Alarm dla Warszawy: obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939r. Warszawa 1964;
  • M.M. Drozdowski, Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, Warszawa 1976 i 1980;
  • Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego t.1 i 2 pod red. M.|M. Drozdowskiego, Warszawa 2006 -2008
  • Cz. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918 – 1945, Kraków 2006
  • M.M. Drozdowski – „Pieśń o Stefanie Starzyńskim”
  • M.M. Drozdowski – „Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim” – PWN 1982
  • „Warszawa i stolice regionalne II RP we wrześniu 1939 roku i w początkach polskiego państwa podziemnego”. Towarzystwo Miłośników Historii , Wyd. D i G Warszawa 2002 (studia pod. red.  Mariana Marka Drozdowskiego i Hanny Szwankowskiej)

____________________________________________________________________________
Nagrody:

Laureaci Konkursu (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a zdobyte w Konkursie punkty będą wliczone do punktacji ogólnej projektu ” Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko”.

»  Regulamin Konkursu Wiedzy… (do pobrania)
»  Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Wiedzy… (do pobrania)

 

Projekt współfinansują ________________________________________________
Bank Zachodni WBK