teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt 1.

Stefan Starzyński - Warszawiak ponad wszystko
Projekt pn.: ”STEFAN STARZYŃSKI – Warszawiak ponad wszystko” został wpisany do kalendarza obchodów Roku Stefana Starzyńskiego. Będzie składał się on z 5 (wzajemnie się uzupełniających) elementów mających charakter konkursów, które będą wymagały od jego uczestników nie tylko zapoznania się z życiorysem Stefana Starzyńskiego, z dostępnej bibliografii,  ale także zdobycia wiedzy podczas wycieczek/ spacerów po stolicy śladami tego wielkiego Warszawiaka. Wszystkie programowe działania będą miały na celu przede wszystkim zainteresowanie uczestników projektu osobą, życiem i działalnością na rzecz Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego.
___________________________________________________________________________
Termin:

kwiecień – listopad 2013 r.
Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbędzie się w II połowie października br.
___________________________________________________________________________
Uczestnicy:
uczniowie warszawskich i podwarszawskich gimnazjów (klasy pierwsze i drugie w pięcioosobowych zespołach reprezentujących placówki) oraz nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy i inni dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy i okolic.
zainteresowanie uczestników projektu osobą, życiem i działalnością na rzecz Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego
  • W ramach Projektu zorganizowane będą następujące wydarzenia programowe:

Projekt współfinansują ________________________________________________
Bank Zachodni WBK