teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba…” – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba… – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego” jest popularyzacja wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta i rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego i chorego.

________________________________________
Termin

I połowa października 2017 r. – I połowa stycznia 2018 r.

Ramowy harmonogram Projektu:

20 października 2017 r.

Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu (decyduje data dostarczenia)

do 25 października 2017 r.

Opublikowanie na stronie Fundacji  archiwum.fundacjabowarto.pl wykazu placówek zgłoszonych do Projektu

październik
– 20 grudnia 2017 r.

przeprowadzenie działań projektowych przez uczestników oraz przesłanie raportów i zdjęć/filmików do Fundacji

do 31 grudnia 2017 r.

ocena podjętych działań, raportów oraz zdjęć lub filmików i ogłoszenie wyników na stronie Fundacji archiwum.fundacjabowarto.pl

I połowa stycznia 2018 r.  (1 dzień)

Podsumowanie Projektu w Warszawie

_______________________________________________________________________________________
Działania projektowe:

Zadaniem projektowym dla uczestników jest przygotowanie i przeprowadzenie działania charytatywnego/pomocowego polegającego na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowanego życiem i działalnością św. Brata Alberta. Organizatorom nie chodzi o przygotowanie dużych i nagłośnionych medialnie akcji takich jak np. koncert, czy zbiórka pieniędzy, ale o takie, w których najważniejszy będzie bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą. Najlepiej jeśliby te działania nie były tylko jednorazowymi akcjami, ale spotkaniami trwającymi na tyle długo, aby uczestnicy mogli nawiązać miłe i trwałe relację z osobami, którym będą pomagać.

Działania przeprowadzane przez zespoły zgłoszone do Projektu powinny być wymyślone i zorganizowane przez dzieci i młodzież z niewielką pomocą opiekunów i kierowane do członków ich społeczności lokalnych. Realizacja tych akcji powinna być także uwieczniona na filmikach i/lub na fotografiach. Po przeprowadzeniu działania uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują raport (wzór załączony do regulaminu) i przesyłają go do Fundacji (szczegóły w regulaminie) do 20 grudnia 2017 r. Trzyosobowe jury składające się z osób zaangażowanych w działania charytatywne, ale także pracujących z dziećmi i młodzieżą przeczyta i oceni nadesłane raporty wybierając najciekawszą i najlepiej przeprowadzoną akcję. Jej autorzy i wykonawcy otrzymają, podczas podsumowującej gali projektu planowej na styczeń 2018 r. nagrody, dyplomy i podziękowania. Nie będzie to jednak zwykłe spotkanie, ponieważ będą w nim także mogli uczestniczyć odbiorcy działań charytatywnych prowadzonych przez uczestników projektu. Po podsumowaniu działań projektowych, wręczeniu nagród, nastąpi wspólne kolędowanie i posiłek, aby w przyjaznym i miłym gronie zakończyć to spotkanie.

_______________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Uczestnikami Projektu będą zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych i gimnazjów, oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • I. grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. V-VII
  • II. grupa wiekowa –  gimnazjum

Działania projektowe mogą podejmować maksymalnie 5 osobowe zespoły. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.

________________________________________________________________________________________
ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie ZGŁOSZENIA udziału w Projekcie, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 20 października 2017 r. (decyduje data dostarczenia) na adres: Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@archiwum.fundacjabowarto.pl.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załącznikach/plikach poniżej.

» Regulamin Projektu → (do pobrania)
» Formularz Zgłoszeniowy do Projektu → (do pobrania)
» RAPORT z realizacji WYDARZENIA… → (do pobrania)

PATRONAT nad PROJEKTEM
________________________________________________________________________________________

WSPÓŁORAGNIZATOR PROJEKTU
________________________________________________________________________________________