teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Wspierane miejsca/placówki

Fundacja BO WARTO wszystkie swoje działania i pragnienia koncentruje na CZŁOWIEKU – szczególnie tym młodym, ale także na tym słabszym i potrzebującym wsparcia – różnorakiej pomocy.

Do pierwszych/podstawowych fundacyjnych zadać należy (współ)finansowanie akcji pomocy dzieciom, oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach. Wspieramy również działalność sportową prowadzoną przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach, parafiach lub ośrodkach kultury oraz przy różnego rodzaju świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Fundacja stara się (na miarę możności) samodzielnie nawiązywać kontakty i bezpośrednio docierać do najbardziej potrzebujących, przekazując im środki na ściśle określone cele (spójne z kierunkiem statutowych działań Fundacji) i ograniczając – tam gdzie jest to możliwe – pośrednictwo innych organizacji społecznych.

Fundacja stara się nie tylko nieść doraźną pomoc, ale także wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Pomagamy również poprzez wsparcie rzeczowe. Cieszymy się mogąc obdarować nie tylko tym, co niezbędne, ale także tym, co przynosi radość.

 Szczególną pomocową opieką otoczyliśmy obecnie:
  • PKS „FALCONIA” – malutki/lokalny klub sportowy
    (Warszawa, ul. Gwintowa 3)

    ____________________________________________
  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Bukownie
    (Bukowno, ul. Kolejowa 2)