teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Konkurs ”ŚWIĘTE SŁOWA…”

Temat/cel ProjektuPLASTYCZNY

Głównym celem Projektu „Święta Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” jest upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kształtowanie postaw uczestników projektu i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.

Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu promującego jedną, wybraną z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

_________________________________________
Termin

marzec – październik 2016 r.

Ramowy harmonogram Projektu:

 • marzec/kwiecień  2016 r.
  – promocja Projektu,  nabór placówek
  _______________________________________________________
 • kwiecień  – 10 maja 2016 r.
  – przygotowywanie prac konkursowych i nadesłanie ich do Fundacji
  _______________________________________________________
 • 11 – 20 maja 2016 r.
  – ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników na stronie Fundacji archiwum.fundacjabowarto.pl
  _______________________________________________________
 • 28 – 31 maja 2016 r. (1 dzień)
  – uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Konkursu
  _______________________________________________________
 • czerwiec – październik 2016 r.
  – wystawy pokonkursowe m.in. w Instytucie Papieża Jana Pawła II

____________________________________________________________________
Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oceniani w następujących kategoriach wiekowych:

► I. grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. IV-VI
► II. grupa wiekowa – gimnazjum
► III. grupa wiekowa – szkoła ponadgimnazjalna

 Do oceny konkursowej placówka może wysłać maksymalnie 5 prace w każdej grupie wiekowej.

____________________________________________________________________
Jury:

W składach jury pojawią się plastycy, znawcy osoby i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przedstawiciele sponsorów i organizatora. Kryteria oceny:

►  oryginalność i interpretacja
tematu konkursu
►  walory artystyczne (kompozycja,  gama kolorystyczna,
technika wykonania)
► zachowanie zapisów regulaminowych

Laureaci  (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania. Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane na pokonkursowych wystawach m.in. w Instytucie Papieża Jana Pawła II i innych miejscach Warszawy od czerwca do października 201 6 r.

» Regulamin Konkursu → (do pobrania)
» Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu (do pobrania)
» Myśli/Cytaty Kardynała Stefana Wyszyńskiego → (do wyboru)

Partnerzy i Patroni Projektu
_____________________________________________________________________________________

 logo Radio Warszawa 2IJPII_logologotyp(claim)_pl