teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Władze/współPRACOWNICY

 

Fundację BO WARTO  tworzy grupa doświadczonych filantropijnych pasjonatów, którzy bardzo aktywnie działali i działają w obszarze 3 sektora, a nadto czynnie i zawodowo związani są z oświatą.

ZARZĄD FUNDACJI:

  • Renata WardeckaPrezes Zarządu Fundacji
  • Monika KardaWiceprezes Zarządu Fundacji
  • Małgorzata Kobierska Członek Zarządu Fundacji
  • Katarzyna Gabrysiak Członek Zarządu Fundacji
  • Tomasz OwczarekCzłonek Zarządu Fundacji

 

 

RADA FUNDACJI:

  • ks. Stefan Metrycki – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Elżbieta Weiss – Członek Rady Fundacji
  • Marta Porembska – Członek Rady Fundacji
  • Anna Majchrzak – Członek Rady Fundacji
  • Katarzyna Gajdziszewska – Członek Rady Fundacji

współPRACOWNICY:

własne 176

Kalina Gromek-Gałecka Fundraising/Sponsoring/Promocja