teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem gen. Józefa Hallera”

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem gen. Józefa Hallera” jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z „Błękitną Armią” i generałem Józefem Hallerem.

___________________________________________________________________

WYNIKI

____________________________________________
Termin

1 sierpnia – 27 grudnia 2017 r.

Ramowy harmonogram Projektu:

15 września 2017 r. Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu
do 20 września 2017 r. Opublikowanie na stronie Fundacji  archiwum.fundacjabowarto.pl
wykazu placówek zgłoszonych do Projektu
między 16 września
a 20 listopada 2017 r.
Organizacja wydarzeń projektowych
(gry plenerowe, Tygodnie z gen. J. Hallerem)
do 30 listopada 2017 r. Opracowanie raportów z realizacji ww. działań i przesłanie ich do fundacji (liczy się data dostarczenia)
między 11 a 20 grudnia 2017 r. (1 dzień) Podsumowanie Projektu w Warszawie

________________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą zespoły (max. 15 osobowe) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wraz opiekunami.

Projekt będzie w całości poświęcony generałowi Józefowi Hallerowi – dokładnie w roku 2017 jemu poświęconym przez Senat RP. To ten wybitny polski dowódca i polityk będzie łączył dwie grupy uczestników, które podejmą różne wyzwania projektowe, aby zrealizować postawione przed nimi ww. cele.

Pierwszym sposobem na upowszechnianie wiedzy o tej wybitnej postaci i „Błękitnej Armii” będą historyczne gry plenerowe i questy tworzone przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w których zaproszeni zostaną starsi i młodsi mieszkańcy miejscowości, gdzie będzie realizowany projekt. Drugim zaś zadaniem projektowym i sposobem, aby osiągnąć zakładany cel będą działania podejmowane przez uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli w ramach „Tygodnia z gen. Józefem Hallerem” zakończone wydarzeniem skupiającym społeczność szkolną o charakterze wielkiej lekcji historii, podsumowującym i utrwalającym wiadomości o gen. Hallerze i „Błękitnej Armii”. Tak więc udział w projekcie będzie wymagał od jego uczestników nie tylko zapoznania się z historią „Błękitnej Armii” i  życiorysem gen. Józefa Hallera, ale także ich kreatywnego przedstawienia poprzez organizację gier, questów historycznych, konkursów, quizów i innych działań aktywizująco-poznawczych swoim rówieśnikom, młodszym kolegom i koleżankom lub społeczności lokalnej.

W realizacji projektu wyodrębnione zostaną następujące części:

 • spotkanie/szkolenie dla opiekunów grup zgłoszonych do projektu w Warszawie;
  → zobacz ZDJĘCIA ze SZKOLENIA
  __________________________________________________________________
 • przygotowanie i przeprowadzenie w swoim środowisku lokalnym historycznych gier plenerowych i questów (szkoły ponadgimnazjalne), także w swojej szkole działań w ramach „Tygodnia z gen. Józefem Hallerem” (szkoły podstawowe);
  __________________________________________________________________
 • opracowanie raportów z podjętych działań i przesłanie ich do Fundacji;
  __________________________________________________________________
 • ocena nadesłanych raportów;
  __________________________________________________________________
 • podsumowanie projektu w Warszawie.

Podejmowane działania będą miały formę konkursów (REGULAMIN STANOWI ODDZIELNY DOKUMENT) dla biorących w nich udział zespołów, w ramach których jury wyłoni najlepszych organizatorów najciekawszych gier plenerowych, questów lub „Tygodni z gen. Hallerem”.

________________________________________________________________________________________
ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA danego zespołu do dnia 15 września 2017 r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Więcej szczegółowych informacji znajduje się w REGULAMINIE projektu i RAPORCIE.

» Regulamin Projektu → (do pobrania)
» Formularz Zgłoszeniowy do Projektu → (do pobrania)
» RAPORT z realizacji WYDARZENIA… → (do pobrania)

.

WSPÓŁFINANSUJĄCY I PATRONI PROJEKTU
________________________________________________________________________________________

image descriptionMazowiecki Kurator Ośiwaty LOGOMONWP