teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Konkurs ”ANIOŁ na…”

 rok 2017

Temat/cel Projektu

Szósta edycja Konkursu Plastycznego „Anioł na…” w związku z ciągle rosnącym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i opiekunów, a także niezmiennie mocnym przekonaniem o tym jak ważne jest stwarzanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości zaprezentowania talentów i uzdolnień artystycznych szerszemu gronu odbiorców i ile daje im ono radości została rozszerzona na kolejne województwo. Efektem tego jest organizacja w 2017 roku Konkursu plastycznego „Anioł na…” już nie tylko w Małopolsce i na Mazowszu, ale także w Wielkopolsce.

_____________________________________________________
Cele Konkursu:

 • Zaprezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.
 • Zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych.

________________________________________________________________________________________
Termin

1 listopada – 15 grudnia 2017 r.

Ramowy harmonogram Konkursu:

 • do 15 listopada 2017 r.
  – ZGŁOSZENIA placówek do udziału w Konkursie na formularzu dołączonym
  do regulaminu
  ________________________________________________________________
 • do 30 listopada 2017 r.
  – DOSTARCZENIE prac konkursowych do Fundacji BO WARTO
  (decyduje data dostarczenia)
  ________________________________________________________________
 • do 5 grudnia 2017 r
  – OCENA jury  i podanie na stronie Fundacji grupy laureatów Konkursu
  ________________________________________________________________
 • 11 – 15 grudnia 2017 r. /1 dzień/
  – GALA Konkursu  – wręczenie nagród w Warszawie, miejsce zostanie podane
  w terminie późniejszym

________________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ucząca się w:

szkołach ogólnodostępnych;
szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych;
szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych;
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Konkurs nie dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej!

________________________________________________________________________________________
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA placówki do dnia 15 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Więcej szczegółowych informacji znajduje się w REGULAMINIE Konkursu.

» Regulamin Konkursu → (do pobrania)
» Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu → (do pobrania)

Sponsorzy i Darczyńcy Konkursowi
________________________________________________________________________________
zapraszamy i czekamy 🙂

 

rok 2016

Temat/cel Projektuaniol-na-1

Konkurs Plastyczny „Anioł na…” od czterech lat  budował swoją renomę wśród lokalnej społeczności oraz szkół i placówek regionu olkuskiego województwa małopolskiego. W czasie tych minionych edycji do udziału w konkursie zgłaszało się coraz więcej dzieci i młodzieży, a do organizatorów docierało wiele ciekawych i inspirujących prac, które na długo pozostawały w pamięci.  Ta rosnąca popularność oraz wciąż umacniane przekonanie o tym jak ważne jest stwarzanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości zaprezentowania talentów i uzdolnień artystycznych szerszemu gronu odbiorców i ile daje im ono radości zaowocowało decyzją o rozszerzeniu działań konkursowych także na inne województwa. Efektem tego jest organizacja piątej edycji Konkursu Plastycznego „Anioł na…” już nie tylko w Małopolsce, ale także na Mazowszu.

_________________________________________________________
Cele Konkursu:

 • Zaprezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.
 • Zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych.

________________________________________________________________________________________
Termin

8 listopada – 16 grudnia 2016 r.

Ramowy harmonogram Konkursu:

 • do 21 listopada 2016 r.
  – ZGŁOSZENIA placówek do udziału w Konkursie na formularzu dołączonym do regulaminu
  ________________________________________________________________
 • do 2 grudnia 2016 r.
  – DOSTARCZENIE prac konkursowych do Fundacji BO WARTO  (decyduje data dostarczenia)
  ________________________________________________________________
 • 5 – 10 grudnia 2016 r
  – OCENA jury  i podanie na stronie Fundacji grupy laureatów Konkursu
  ________________________________________________________________
 • 13 – 16 grudnia 2016 r. /1 dzień/
  – GALA Konkursu  – wręczenie nagród w Warszawie, miejsce zostanie podane w terminie późniejszym

________________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ucząca się w:

szkołach ogólnodostępnych;
szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych;
szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych;
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

     Konkurs nie dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej!

________________________________________________________________________________________
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA placówki do dnia 21 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Więcej szczegółowych informacji znajduje się w REGULAMINIE Konkursu.

» Regulamin Konkursu → (do pobrania)
» Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu (do pobrania)

Sponsorzy i Darczyńcy Konkursowi
________________________________________________________________________________

pentel-logo

Pentel Poland Sp. z o.o.