teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt Wiem+Mogę= to Pomogę

ludzie 33Temat/cel Projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie kompetentnego zespołu wolontariuszy oraz wzmocnienie więzi w powstającym zespole i poczucia przynależności identyfikacji z grupą i Fundacją BO WARTO.
Dzięki udziałowi w zaproponowanych bezpłatnych szkoleniach wolontariusze zyskają niezbędną wiedzę m.in. nt. działania organizacji pozarządowej ze szczególnym uwzględnieniem działań Fundacji, nt. grupy rówieśniczej i metodach pracy z dziećmi i młodzieżą, nt. organizacji zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu będą mogli efektywnie włączać się w pomoc podczas organizacji warsztatów, turniejów sportowych, festynów, koncertów, zajęć edukacyjnych organizowanych przez Fundację. Bloki tematyczne będą obejmowały 1 dzień szkoleniowy. Szkolenia będą odbywały się raz w miesiącu począwszy od marca do listopada z wakacyjną przerwą. W grudniu zakończymy projekt wspólnym spotkaniem z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

__________________________________________________________________________
Termin:

marzec – grudzień 2016 r.

__________________________________________________________________________
Uczestnicy:

osoby w wieku 16+ z niewielkim lub praktycznie zerowym stażem pedagogicznym, a także studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, sportowych i innych. Cechą łączącą wszystkich uczestników programu będzie zainteresowanie wolontariacką współpracą z Fundacją BO WARTO w ramach podejmowanych przez nią zadań mających na celu m.in. wszechstronną edukację dzieci i działania lokalne integrujące mieszkańców warszawskich Siekierek

__________________________________________________________________________
Harmonogram szkoleń

LP. TERMIN SZKOLENIA TYTUŁ SZKOLENIA MIEJSCE Termin ZGŁOSZEŃ
1. 19 MARCA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min

Organizacje pozarządowe
– co to jest i jak działa

WCIES
(ul. Stara 4)
16 marca
2. 30 KWIETNIA

sobota od godz. 9.30 do godz. 20.00 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min

Jak pracować z dziećmi i jak integrować grupy dziecięce?
w tym: 1. Wybrane wiadomości
z zakresu psychologii rozwojowej dziecka 2. Struktury grupy rówieśniczej i ról jakie przybierają jej członkowie 3. Metod i form pracy z dziećmi 4. Integracja grupy – teoria oraz gry i zabawy integracyjne

Narodowy Instytut Audiowizualny
(ul. Wałbrzyska 3/5)
28 kwietnia
3.

21 MAJA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
w tym: 1. Potrzeby dziecka; 2. Znaczenie emocji w kontaktach z innymi

WCIES
(ul. Stara 4)
18 maja
4.

4 CZERWCA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min

 

Aktywne Metody Pracy z Dziećmi – cz. I
w tym: zajęcia artystyczne
i ekspresyjne będące aktywnymi metodami pracy z dziećmi: 1. skręcanie balonów, malowanie twarzy, nowe działania plastyczne; 2. aktywne słuchanie muzyki, zabawy z chustą i tunelem, wybrane tańce integracyjne.

Narodowy Instytut Audiowizualny
(ul. Wałbrzyska 3/5)
2 czerwca
5.

25 CZERWCA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min

Aktywne Metody Pracy
z Dziećmi – cz. II
w tym: przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą (gry i zabawy ruchowe).

Szkoła Podstawowa
nr 3
(ul. Gościniec 53)
23 czerwca
6.

22 PAŹDZIERNIKA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min.

Praca z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wiedzy
o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, także sposobów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Federacja Mazowia
(ul. Kredytową 6/22)
20 października
7.

19 LISTOPADA

sobota od godz. 9.30 do godz. 18.30 przerwa na ciepły posiłek – ok. 30 min.

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dużej grupy dzieci, nauczenie podstawowych zasad organizacji zajęć i amatorskich turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży (poznawanie zasad sędziowania i reguł gry)

Szkoła Podstawowa
nr 3
(ul. Gościniec 53)
17 listopada

Uczestnicy szkoleń będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, ciepły posiłek obiadowy oraz „barek kawowy”. Po zakończonym cyklu szkoleniowym, w grudniu, wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w ww. szkoleniach

__________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do ustalonego terminu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

__________________________________________________________________________
Uwaga!
Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona, w związku z tym obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

__________________________________________________________________________
Wykładowcy:
Lista wykładowców będzie uzupełniana w trakcie realizacji programu.

Anna Petrus

ANNA PETRUS –  pedagog, reedukator, socjoterapeuta, pracuje z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykorzystując metody wspierające i motywujące rozwój podopiecznych (improwizacja, drama, techniki logicznego myślenia ). Z zamiłowania animator teatralny i miłośnik sportów górskich.

Kalina Gromek-Gałecka

KALINA GROMEK-GAŁECKA –  magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Prowadzi zajęcia dla dzieci – warsztaty plastyczne z zakresu ogólnie pojętego rękodzieła: ceramika, decoupage, ręczne szycie zabawek, filcowanie, różne formy plastyczne. Ukończyła kurs ceramiczny. Interesuje się artterapią.

Piotr Kasprzycki

PIOTR KASPRZYCKI – absolwent wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Pedagogika profil ogólnoakademicki, specjalność: Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną. Trener piłki nożnej UEFA B, instruktor rekreacji ruchowej oraz animator zajęć sportowych.

 

marta-cholewinska-dacka

MARTA CHOLEWIŃSKA-DACKA Psycholog, trener, terapeuta SI. Na co dzień pracuje z dziećmi z autyzmem w Szkole Specjalnej w Pruszkowie prowadząc terapie SI. Prowadzi szkolenia, warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi. Prowadziła imprezy tematyczne, plenerowe dla większej ilości osób.

 

 

 

 

.

,

,

,

,

,

,

 

,

,

,

,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Projekt „Wiem + Mogę = to Pomogę” skierowany do wolontariuszy chcących współpracować z Fundacją
BO WARTO jest realizowany w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” koordynowanego jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

„Ochotnicy warszawscy” to spójne i długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Założeniem projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju  dla wolontariatu
oraz podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat w Warszawie.

logo_biale_wspolfinansowanieten

__________________________
Szczegółowe informacje
o s
zkoleniach:

Monika Karda – tel. 602 228 732 monikakarda@archiwum.fundacjabowarto.pl