teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty”

 

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty” jest popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Matki Teresy z Kalkuty i rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

________________________________________
Termin

od października 2018 r. – do maja 2019 r.

Ramowy harmonogram Projektu:

do 30 października 2018 r. Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu
do 8 listopada 2018 r. Opublikowanie na stronie Fundacji  archiwum.fundacjabowarto.pl wykazu placówek zgłoszonych do projektu i szczegółowego regulaminu przeglądu działań
do 16 listopada 2018 r. Samodzielne zapoznanie uczestników projektu z osobą i działalnością Matki Teresy z Kalkuty
16 listopada 2018 r.
– 20 kwietnia 2019 r.
Planowanie i realizacja projektowych  działań pomocowych/charytatywnych
do 5 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie konkursu plastycznego i literackiego w ramach projektu i umieszczenie na stronie Fundacji archiwum.fundacjabowarto.pl ich szczegółowych regulaminów
do 7 maja 2019 r. Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych, literackich i raportów z realizacji
działań pomocowych/charytatywnych
do 26 maja 2019 r. Ocena nadesłanych prac konkursowych i raportów
do 14 czerwca 2019 r.  Uroczyste Zakończenie i Podsumowanie Projektu w Warszawie

________________________________________________________________________________________
Działania projektowe:

Projekt pn.: ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty” będzie składał się z 3 elementów wzajemnie się uzupełniających oraz podsumowania.  

W ramach projektu przewidziana jest organizacja następujących konkursów/przeglądu:

  • Konkurs Plastyczny – Ilustracja do słów Matki Teresy z Kalkuty Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się, gdy kocha” – dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Placówki biorące udział w Konkursie przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wyłaniające 5 najlepszych prac, które zostaną wysłane do Fundacji i tam będą ocenione przez profesjonalne jury. Konkurs ogłoszony będzie w styczniu 2019 r. i wtedy także pojawi się szczegółowy regulamin konkursu.

→ REGULAMIN konkursu PLASTYCZNEGO → (do pobrania)

  • Konkurs Literacki – List do Matki Teresy z Kalkuty opisujący spotkania autora z drugim, potrzebującym człowiekiem – dla dzieci z klas IV-V szkół podstawowych. Placówki biorące udział w konkursie przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wyłaniające 5 najlepszych prac, które zostaną wysłane do Fundacji i tam będą ocenione przez profesjonalne jury. Konkurs ogłoszony będzie w styczniu 2019 r. i wtedy także pojawi się szczegółowy regulamin konkursu.

→ REGULAMIN konkursu LITERACKIEGO  (do pobrania)

  • Przegląd akcji pomocowych/charytatywnych zainspirowanych życiem i działalnością Matki Teresy z Kalkuty dla dzieci z klas VI-VIII szkół podstawowych. Uczestnicy przygotowują i przeprowadzają działania charytatywne/pomocowe polegające na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowani życiem i działalnością Matki Teresy z Kalkuty.

→ REGULAMIN PRZEGLĄDU działań pomocowych (do pobrania)

→ RAPORT z realizacji akcji pomocowych → (do pobrania)

Podsumowanie projektu – będzie to spotkanie, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu oraz przedstawiciele sponsorów, patronów i wszyscy zainteresowani życiem i działalnością Matki Teresy z Kalkuty.

_______________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VIII, którym zaproponowane zostaną różne działania projektowe. Do każdego z konkursów placówka będzie mogła zgłosić innych uczniów, określony zostanie tylko limit zgłoszeń i wiek uczestników.

→ ZGŁOSZENIE  → (do pobrania)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  → (do pobrania)

Nie jest wymagany udział we wszystkich elementach projektu.

________________________________________________________________________________________
ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 30 października 2018 r.   (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja BO WARTO, 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, bądź faksem pod nr 22 400 86 46 lub zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@archiwum.fundacjabowarto.pl