teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Pod ochroną :)

Z początkiem września ogłosiliśmy i serdecznie zaprosiliśmy do naszego naturalnego przedsięwzięcia. Głównym celem tego przyrodniczego Projektu jest propagowanie wiedzy na temat dzikich zwierząt spotykanych w m.st. Warszawa nad Wisłą, zwłaszcza w obrębie Siekierek oraz w Rezerwacie Jeziorko Czerniakowskie. Ważnym elementem tego zadania jest i będzie upowszechnianie informacji nt. ochrony zwierząt i motywowanie do podejmowania potrzebnych działań na rzecz zwierząt chronionych, żyjących w Warszawie. Program jest bogaty w aktywności – za kilka dni rozpoczynają się warsztaty edukacyjne dla dzieci prowadzone w placówkach oświatowych, przyrodnicze spacery ciągle trwają, a teraz jeszcze coś SPECJALNEGO i RODZINNEGOKonkurs Plastyczny do którego serdecznie namawiamy i zapraszamy RODZINNE ZESPOŁY z Warszawy liczące maksymalnie 5 członków wspólnie wykonujących pracę plastyczną (techniką collage) w formie plakatu promującego ochronę dzikich zwierząt żyjących w m.st. Warszawa. A kto nas zna to pewność ma, że nagród i wyróżnień nie szczędzimy – to co Drogie Familie w konkursie się widzimy? 🙂