teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

PROGRAM pn. ”SENIOR aktywacja”

PROGRAM
pn. ”SENIOR aktywacja”
_______________________________________
Termin:

5 listopada 2012 r. – 30 czerwca 2013 r.

___________________________________________________________________________
Uczestnicy:

Projekt kierowany był do osób dorosłych 60+ mieszkańców dwóch dzielnic Warszawy tj. Wawer i Wesoła obejmując swym zasięgiem ok. 60 osób/uczestników.
___________________________________________________________________________
Miejsce:

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w Klubie „W trakcie” przy ul. Trakt Lubelski 204 w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz na terenie przyległym do klubu.
___________________________________________________________________________
Opis Programu:

Główne cele przyświecające projektowi to aktywizacja społeczna osób starszych (60+) w dzielnicy Wawer i Wesoła poprzez udział w zaproponowanych zajęciach rekreacyjno-artystycznych/kulturalnych oraz włączenie ich w działalność wolontariacką na rzecz swojej dzielnicy.

Działania projektowe rozwijały zainteresowania i umiejętności osób starszych w zakresie tańca, rękodzieła (decoupage, tworzenie biżuterii, filcowanie), ceramiki oraz malarstwa i rysunku. Obok aktywnego rozbudzania swoich pasji uczestnicy mogli i korzystali z zajęć usprawniających, budujących dobrą kondycję fizyczną i lepsze samopoczucie.

W ramach projektu prowadzony był cykl zajęć rekreacyjno-artystyczno/kulturalnych dla osób 60+, wspólne spotkania/występy dla zaproszonych gości, a także pomoc wolontariacka podczas organizowanych lokalnych pikników lub zajęć dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadania przeprowadzono tygodniowo 5,5 godziny zajęć dla jego uczestników, łącznie seniorzy uczestniczyli w ponad 130 godzinach zajęć. Ponadto zorganizowane zostały także występy i wystawy prac wykonanych podczas zajęć. Uczestnicy projektu dzielić się także swoimi umiejętnościami z innymi podczas zabawy z okazji Dnia Dziecka. W projekcie wzięły udział 4 grupy osób 60+ liczące po ok. 15 osób każda. Każda z grup uczestniczyła w danych zajęciach (np. taniec i ceramika) przez 2 miesiące, po których nastąpiła zmiana i uczestnicy brali udział w innych zajęciach (np. fitness i rękodzieło). Ten cykl zajęciowy dla 2 grup trwał 4 miesiące, po których do projektu przystąpiły nowe osoby, także połączone w swoje grupy zajęciowe pracujące według  identycznego systemu jaki ich poprzednicy.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w Klubie „W trakcie” w II połowie czerwca. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu, a także zaproszeni przedstawiciele samorządu lokalnego, parafii i dyrekcje okolicznych szkół.

Projekt współfinansowało

Projekt pt.: ‘SENIOR aktywacja”  współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.