teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt /WOLONTARIAT/

banner OKRĄGŁY wolontariat

Założeniem Projektu „LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT” jest pokazanie dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej WOLONTARIATU jako bezinteresownej, dobrowolnej, świadomej i bezpłatnej pomocy innym, który dzięki systematycznym działaniom w danym miejscu może je przemieniać na lepsze, może rozwiązywać, oczywiście na miarę swoich możliwości, problemy lokalne, a już na pewno zauważać je i sygnalizować  innym, którzy mogą pomóc, jeśli nasza pomoc jest niewystarczająca lub niemożliwa w tym zakresie. Ideą Programową jest także uwolnienie wolontariatu od łączenia go przez dzieci i młodzież tylko z zaświadczeniem przynoszącym korzyści punktowe na świadectwie szkolnym, poprzez przygotowanie dzieci do podjęcia się działań wolontariackich i pokazania im osób, grup z ich regionu, dla których wolontariackie pomaganie innym jest ogromną pasją. W Projekcie chodzi też o to, aby przygotować nauczycieli do właściwego przekazywania dzieciom wiedzy o wolontariacie i zaszczepiania w nich chęci aktywności lokalnej.

____________________________________________________________________________________
Termin:

15 września 2013 r. – 15 września 2014 r.
____________________________________________________________________________________
Miejsce:

 • Warszawa – Mokotów (woj. mazowieckie)
 • Bukowno i powiat olkuski (woj. małopolskie)
 • Wolsztyn i powiat wolsztyński (woj. wielkopolskie)
___________________________________________________________________________
Uczestnicy:

 • Nauczyciele ze szkół podstawowych, którzy będą brali udział w warsztatach i spotkaniach szkoleniowych, a następnie przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności swoim podopiecznym w szkołach oraz towarzyszyć im, pomagać w podejmowaniu lokalnych działań wolontariackich.
 • Dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej, które po przygotowaniu przez nauczycieli, wychowawców będą podejmować lokalne akcje, działania wolontariackie, a następnie spotkają się ze swoimi rówieśnikami z innych regionów Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i przygotować wspólną akcję promującą wolontariat na wakacyjnych warsztatach wolontariackich

Główny celem Projektu pt.: „LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT” będzie rozwój aktywności i postaw obywatelskich uczniów poprzez promocję wolontariatu, szkolenie nauczycieli i wsparcie w zakresie organizacji imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym.

 • W ramach Projektu zorganizowane będą następujące wydarzenia programowe:
 • Uruchomienie strony Projektu www.lepszyswiatprzezwolontariat.pl  → zobacz __________________________________________________________
 • Cykl szkoleń, spotkań i warsztatów dla nauczycieli (zakres: m.in. wolontariat w szkole, narzędzia pracy z dziećmi, trening umiejętności komunikacji i motywacji dzieci do działań wolontariackich)
  → zobacz zdjęcia

  __________________________________________________________
 • Cykl lekcji prowadzonych w oparciu o autorskie scenariusze nt. wolontariatu ujętych w formę Konkursu dla Nauczycieli
  __________________________________________________________
 • Lokalne działania wolontariackie prowadzone przez grupy dzieci ze szkół biorących udział Projekcie opisywane na wolontariackich blogach konkursowych 
  __________________________________________________________
 • 14. dniowe wakacyjne warsztaty dla laureatów Konkursu na najlepszy blog wolontariacki 
  __________________________________________________________
 • Podsumowania Projektu odbywające się w każdym z miejsc jego realizacji połączone wręczeniem pamiątkowych dyplomów, podziękowań, nagród i upominków oraz z projekcją filmu przygotowanego przez uczestników wakacyjnych warsztatów wolontariackich

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ________________________________________________

LOGA razem DOFINANSOWANIEPartnerzy Projektu
________________________________________________

PARTNERZY razem

Patroni Projektu
__________________________________________
_________________

logo Kuratorium Mazowieckiegologo BUKOWNAherb_powiat wolsztyńskiego herb_powiat oluskiego  logoCENTRUM WOLONTARIATU czarne