teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt /ŚWIĄTECZNY/

Smiling Young Girl Dressed as an AngelProjekt pn.: ”Siekierki w wersji świątecznej” to cykl świątecznych wydarzeń w nowej odsłonie realizowanych na warszawskich Siekierkach dla lokalnej społeczności, mających na celu przede wszystkim rozwój miejscowej wspólnoty, jej integrację, poznanie i wzbudzenia poczucia odpowiedzialności za siebie nawzajem i swoje miejsce zamieszkania.

_______________________________________________
Termin:
listopad/grudzień 2014 r.

__________________________________________

Zasięg Projektu:
Lokalny – Warszawa Siekierki

___________________________________________________________________________
Uczestnicy:
Uczestnikami zadania będą starsi i młodsi mieszkańcy Siekierek, zarówno wieloletni mieszkańcy tego rejonu Mokotowa, jak i osoby/rodziny, które od niedawna mieszkają w tym miejscu (tylko w tym roku Siekierki zwiększyły się o kolejnych nowych mieszkańców – kilkadziesiąt osób)

____________________________________________________________________________________
Tematyka/Cele:

Głównymi celami Projektu są:

  • rozwój i integracja wspólnoty lokalnej na Siekierkach podczas działań projektowych
  • wzmocnienie więzi społecznych we wspólnocie lokalnej na Siekierkach
  • aktywizacja mieszkańców Siekierek do współpracy w realizowanych w ramach projektu działaniach i innych inicjatywach lokalnych
  • kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne
  • ożywienie troski o współmieszkańców i swoją „małą ojczyznę”

Projekt składa się z czterech części adresowanych do różnych grup odbiorców i tak jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących wydarzeniach:

 » Szczegółowe opisy poszczególnych wydarzeń znajduje się na tematycznych podstronach

 LOGO_biale_finansowanie