teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt /WYSZYŃSKI/

LOGO Projektu Wyszyński

Projekt pn.: ”Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia”, to ważne i szczególne  zadanie w bieżącym roku szkolnym (2013/2014), którego celem będzie upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kształtowanie postaw uczestników Projektu i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.

 

____________________________________________________________________________________
Termin:

listopad 2013 r. – maj 2014 r.

  • do 13  grudnia 2013 r. nabór placówek do Projektu
  • do 20 grudnia 2013 r. potwierdzenie rejestracji placówek na stronie Fundacji
archiwum.fundacjabowarto.pl

  • styczeń – 15 kwietnia 2014 r.
przygotowywanie prac konkursowych i raportów z realizacji lekcji o   Stefanie Kard. Wyszyńskim i nadesłanie ich do Fundacji
  • 16 kwietnia – 20 maja 2014 r. ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników na stronie Fundacji 
archiwum.fundacjabowarto.pl
  • 18 czerwca 2014 r. (1 dzień) uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Konkursu

____________________________________________________________________________________
Zasięg Projektu:

  • Ogólnopolski
___________________________________________________________________________
Uczestnicy:

  • reprezentacje (od 2 do 5 osób) szkół podstawowych (kl. IV – VI) i gimnazjalnych
  • uczestnicy indywidualni ze szkół podstawowych (kl. I-III)
  • nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Głównym celem Projektu będzie upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kształtowanie postaw uczestników projektu i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.

  • Projekt składa się z czterech części adresowanych do różnych/innych grup odbiorców i tak jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących Konkursach:

 » Szczegółowy opis poszczególnych konkursów znajduje się w regulaminie Projektu.

___________________________________________________________________________
Jury Konkursów:

W zespołach jurorskich pojawią się plastycy, metodycy, teologowie, historycy, pedagodzy, znawcy osoby i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przedstawiciele sponsorów i organizatora.

IMG_9704

ZOFIA CNOTEK-GUZEK (nauczycielka religii w Gimnazjum nr 72 w Warszawie – 20 lat w katechezie)

IMG_9708

NATALIA BIAŁOBRZESKA (nauczycielka religii w SP Didasko i w Przedszkolu

IMG_9822

SYLWIA WIŚNIEWSKA (nauczycielka w ZSP nr 8 w W-wie, uczy edukacji wczesnoszk. i muzyki)

P1050104

MARZENA ZIELONKA (pracownik Instytutu Papieża Jana Pawła II, historyk, socjolog)

 

 

 

 

 

 

IMG_9823

ALEKSANDRA STAŚKIEWICZ (plastyczka, malarka, kocha taniec)

1607s

JUSTYNA KOŚCIECHA (pracownik Instytutu Papieża Jana Pawła II)

IMG_9825

KRYSTYNA PERKOWSKA (nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 203, uczy historii, plastyki, etyki)

 

___________________________________________________________________________
Nagrody:

Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania.

Partnerzy Projektu
_______________________________________________________

logo_kolor_okragleMJP2-logo napis1 cmykInstytut Jana Pawła II

 

 

 

 

Patroni Projektu
______________________________________________________________

logo WYCHOWAWCYtypografia_fronda_pl_ Podlaski-Kurator-Oświaty-logo   kuratorium oświaty w OlsztynieLOGO OPOKI