teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

II. Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną pn. “SERCEM MALOWANE”

Termin
luty – marzec 2013 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło dnia 20 marca 2013 r., a wyniki zostały umieszczone na stronie internetowej Fundacji.umowa099
__________________________________________
Uczestnicy:
dzieci w wieku 5 – 12 lat, których prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-sza – 5-7 lat (praca wykonana techniką – WYDZIERANKA), II-ga– 8-12 lat (praca wykonana techniką – COLLAGE).

__________________________________________
Tematyka:
kartka wielkanocna, nawiązująca do zwyczajów i tradycji świąt Wielkiej Nocy w Polsce.
__________________________________________
Jury:
osoby związane zawodowo lub hobbistycznie z plastyką tj. nauczyciele, animatorzy, instruktorzy i studenci.

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostali nagrodzeni, a ich „dzieła” były rozpowszechniane przez Organizatora. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostały umieszczone na stronie internetowej Fundacji.
__________________________________________________________________
»  Regulamin Konkursu na Kartkę Wielkanocną (do pobrania)

»  Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu na Kartkę Wielkanocną (do pobrania)

»  Wykaz Placówek zakwalifikowanych do Konkursu  (do pobrania)
»  Galeria działań/pracy jurorskiej w Konkursie (do obejrzenia)

»  Wyniki Konkursu (do pobrania)
»  Galeria najlepszych/zwycięskich prace w Konkursie (do obejrzenia)

Dodaj komentarz