teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

PROGRAM ”WAKACJE z KORCZAKIEM”

_____________________________________________
Termin:

3 lipca – 15 września 2012 r.

Zajęcia w ramach Programu odbywały się 9, 10, 12, 18 i 19 lipca br., a od 19 lipca do 1 września br. na terenie Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy była wyeksponowana wystawa składająca się z prac dzieci wykonanych podczas ww. zajęć.

_____________________________________________
 Uczestnicy:

dzieci zamieszkujące w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, głównie uczniowie szkół podstawowych, uczestnicy akcji ”Lato w Mieście”

_____________________________________________
Miejsce:

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (ul. Starzyńskiego 21)

___________________________________________________________________________
Opis Programu:

Głównym celem Programu „Wakacje z Korczakiem” było zapoznanie jego uczestników, przy pomocy multimediów, gier, zabaw i dyskusji, z zagadnieniami szeroko rozumianych praw człowieka i poszerzenie ich wiedzy na tematy związane z Januszem Korczakiem i jego działalnością.

W ramach zadania przeprowadzonych zostało 5 spotkań/zajęć o następującej tematyce:

I.     Zajęcia –  Janusz Korczak – człowiek, który nikomu nie życzył źle.

W pierwszej części zajęć dzieci zostały zapoznane z postacią Janusza Korczaka i jego dorobkiem. Wykorzystując prezentację multimedialną przybliżone zostały czasy, w których żył nasz programowy bohater, a dzieci zapoznane zostały z jego dorobkiem literackim. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy zastanawiali się nad wyborami życiowymi Janusza Korczaka  i ich konsekwencjami. Uzupełnieniem zajęć były zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci (z)budowały makietę Domu Sierot.

II.     Zajęcia – Prawa człowieka.

Punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi  o prawach człowieka była baśń ”Mędrzec i kotka złodziejka”.
Po zapoznaniu uczestników z treścią baśni przeprowadzona została rozmowa z dziećmi dotycząca takich zagadnień jak: co to znaczy mieć prawa i rozróżnienie praw wewnętrznych i zewnętrznych. Następnie przeprowadzona została zabawa, uświadamiająca dzieciom konsekwencje przestrzegania i łamania praw człowieka w odniesieniu do życia codziennego. Przeprowadzona została także rozmowa o sytuacji kiedy prawa człowieka są mu odbierane. W drugiej części zajęć dzieci wykonywały własny medal, potwierdzający prawo, którego same przestrzegają i są z tego dumne.

III.     Zajęcia – Prawa człowieka.

Przy pomocy zabawy ”O małym szczeniaku” uświadomione zostało dzieciom, jakie prawa przysługują istotom słabym, małym i bezbronnym. W odniesieniu do poprzedniej zabawy ustalone zostały prawa przysługujące każdemu dziecku. Następnie  uczestnicy programu zapoznani zostali z Deklaracją Praw Dziecka oraz instytucjami, które mają za zadanie pilnowanie, by ich przestrzegano. Oczywiście w trakcie zajęć pojawiło się także odniesienie do postaci Janusza Korczaka i jego zasług na tym polu.
W części plastycznej dzieci wykonały kalendarz na cały rok uwzględniając w nim dni: praw człowieka, praw dziecka i wymyślone przez siebie dni nowych  praw i obowiązków.

IV.     Zajęcia – Wszyscy mamy prawo do rozwoju.

Wykorzystując przypowieść o strusiu prowadzący rozmawiali z dziećmi o ograniczeniach, jakie możemy mieć w swoich prawach. Pokazane zostało dzieciom, że nie wszyscy mamy jednakowe prawa i obowiązki. Wykorzystana została do tego celu prezentacja multimedialna, ukazująca miejsca w dzisiejszym współczesnym świecie, gdzie panują odmienne prawa – niezgodne z Konwencją Praw Dziecka i konwencją Praw Człowieka.
Aby uświadomić uczestnikom programu konieczność zachowania priorytetów w codziennym życiu przeprowadzona została zabawa ”Słoik czasu”. A w części plastycznej dzieci wykonały: uproszczoną postać człowieka i ubrania dla niej. Na końcu każde dziecko ubierało postać w swoje ubrania z zawiązanymi oczami.

V.     Zajęcia – Zabawa ”Zdobyć Zamek”.

Podczas ostatnich zajęć przeprowadzona została gra przygodowa, która uczyła przez  doświadczenie. Dzieci  (zespołowo) uczestniczyły w ”bitwie”,  i aby wygrać, musiały się zorganizować. Każda drużyna była zobowiązana do przestrzegania wcześniej ustalonych reguł. Po zakończeniu omówione zostały odczucia towarzyszące uczestnikom w czasie ”walki” oraz ich przyczyny i rządzące nimi mechanizmy.

(każde zajęcia trwały ok. 1h 30 min do 2h)

Projekt współfinansuje

Podsumowaniem Programu była wystawa prac, wykonanych przez dzieci w czasie zajęć, na terenie Ośrodka  Kultury w Wesołej.

 

 

 

Dodaj komentarz