teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Programy /PALCEM PO…/

PROGRAM
 pn. „Palcem po Kalendarzu”
______________________________________________
Termin:

4 listopada – 20 grudnia 2012 r.

__________________________________________________________________________
Uczestnicy:

dzieci przebywające w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Litewskiej.

__________________________________________________________________________
Prowadzący zajęcia:

Młodzieżowa Grupa ”ECHO”, w skład której wchodzą wolontariusze, studenci lub absolwenci warszawskich uczelni m.in. Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

___________________________________________________________________________
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Litewskiej.

___________________________________________________________________________
Opis projektu:

Głównym celem projektu będzie stworzenie możliwości kreatywnego i satysfakcjonującego wykorzystania czasu przez dzieci będące w szpitalu by mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, smutku i samotności jakiej często doświadczają podczas pobytu w placówce zdrowia. Udział w proponowanych zajęciach pomoże choć w niewielkim zakresie odkryć drzemiące w uczestnikach pokłady energii twórczej, rozbudzi zainteresowanie doświadczeniami naukowymi i sztuką oraz otworzy ich także na problemy i potrzeby innych. Planowane działania będą także uczyły współpracy w grupie i odpowiedzialności za zachowania innych i pokażą, że bez względu na to czy razem się uczymy, bądź tworzymy to zawsze można przynieść uśmiech i radość innym i sobie.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle zajęć zakończone spotkaniami, podczas których jego uczestnicy będą celebrować Dzień Życzliwości, Andrzejki i Święta Bożego Narodzenia.

I. SPOTKANIE – Światowy Dzień Życzliwości

Na pierwszym spotkaniu tematycznym, poprzez gry i zabawy, zajęcia plastyczne oraz z zakresu wzornictwa poruszony zostanie temat ”życzliwości”. Zajęcia będą miały na celu wywołanie pozytywnych uczuć wobec osób z otoczenia. Uczestnicy zauważą otaczający ich świat, potrzeby środowiska, rówieśników, dostrzegają problemy, powody smutku, samotność i przez twórcze działanie będą starali się na chwilę odmienić rzeczywistość.

II. SPOTKANIE – Andrzejki

Zabawy i zajęcia przybliżające polską tradycję. Uczestnicy będą poznawać, współtworzyć i brać udział we wróżbach, ”magicznych eksperymentach”, które przybliżą im wiele zagadnień naukowych.

III. SPOTKANIE – Święta Bożego Narodzenia – koncert zespołu wokalno-instrumentalnego
oraz przedstawienie ”kolędników”

Koncert będzie miał na celu wprowadzenie dzieci, rodziców, opiekunów i personelu placówki w nastrój Świąt Bożego Narodzenia oraz zapoznanie z muzyką tradycyjną, kolędowo-pastorałkową  Polski i innych krajów europejskich. Uczestnicy wezmą udział w realizacji przedstawienia poznając jednocześnie tajniki sztuki reżyserskiej, scenograficznej i aktorskiej. Podczas tego ostatniego spotkania przygotowany zostanie poczęstunek, a dzieci obdarowane zostaną drobnymi upominkami.

Program Młodzież w Działaniu

Młodzież w Działaniu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu ”Młodzież w Działaniu”. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Dodaj komentarz