teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt /TWARDOWSKI/

LOGO ks. Twardowski z biedronką.
.
Projekt pn.: ”Odejść na zawsze, by stale być blisko…”
– ks. Jan Twardowski w oczach młodych, to ważne i szczególne  zadanie w bieżącym roku (2015), który ogłoszony został „Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu”. Zasadniczym celem Projektu będzie upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. To programowe zadanie jest włączone w cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i popularnonaukowych realizowanych w różnych częściach Polski i za granicą organizowanych przez Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu z okazji nadchodzącej rocznicy. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami przyjęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a do Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym jest ks. Kard. Kazimierz Nycz włączyło się prawie 30 osób. Patronat medialny przyjęły TVP oraz PR.

____________________________________________________________________________________
Termin:

styczeń – październik 2015 r.

  20 lutego 2015 r. Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu
  do 28 lutego 2015 r. Opublikowanie na stronie Fundacji archiwum.fundacjabowarto.pl wykazu placówek zgłoszonych do Projektu i regulaminów wszystkich konkursów
  do 10 kwietnia 2015 r. Nadesłanie CD z konkursowymi utworami muzycznymi do pierwszej oceny przez jury
  do 20 kwietnia 2015 r. Opublikowanie na stronie Fundacji archiwum.fundacjabowarto.pl wyników pierwszej oceny muzycznej i zaproszenie wybranych uczestników na przesłuchania do Warszawy
  do 30 kwietnia 2015 r. Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych i raportów z realizacji wydarzeń rocznicowych przygotowanych zgodnie z regulaminami konkursowymi
  8 maja 2015 r. Przesłuchania uczestników konkursu muzycznego w DK Dorożkarnia w Warszawie (ul. Siekierkowska 28)
  27 maja 2015 r. Spotkanie urodzinowe u ks. Jana Twardowskiego w Instytucie Jana Pawła II w Warszawie (ul. A. Hlonda 1)
  do 30 września 2015 r. Przesłanie do biura Fundacji Zielników przygotowanych zgodnie z regulaminem
  28 październik 2015 r.
Uroczyste Zakończenie i Podsumowanie Projektu w Kurii Metropolitalnej (ul. Miodowa 17/19)

___________________________________________________________________________________
Zasięg Projektu:

 • Ogólnopolski
___________________________________________________________________________
Uczestnicy:
► uczniowie szkół podstawowych
► uczniowie szkół gimnazjalnych
► uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
► nauczyciele, opiekunowie towarzyszący uczniom w ich działaniach konkursowych
___________________________________________________________________________
Tematyka/Cel:

Głównym celem Projektu będzie upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, poprzez zapoznanie uczestników zadania z osobą, życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego.

 • Projekt będzie składał się z 4 elementów wzajemnie się uzupełniających mających charakter konkursowy oraz 2 spotkań projektowych (urodzinowego i podsumowania).
 • Konkurs Plastyczny ILUSTRACJA do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego
  – dla dzieci ze szkół podstawowych

» REGULAMIN Konkursu → zobacz
» ZGŁOSZENIE do Konkursu → zobacz

 _______________________________________________

 • Konkurs Muzyczny pn. ”RAPOWANIE o ks. Janie (Twardowskim)”
  – dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

» REGULAMIN Konkursu → zobacz
» ZGŁOSZENIE do Konkursu → zobacz

 _______________________________________________

 • Konkurs na Zorganizowanie WYDARZENIA POŚWIĘCONEGO ks. Janowi Twardowskiemu
  – dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i ich opiekunów

» REGULAMIN Konkursu → zobacz
» ZGŁOSZENIE do Konkursu → zobacz

» RAPORT z realizacji Konkursu → zobacz
 _______________________________________________

 • Konkurs na ZIELNIK
  – dla dzieci ze szkół podstawowych


» REGULAMIN Konkursu → zobacz
» ZGŁOSZENIE do Konkursu → zobacz
________________________________________________

___________________________________________________________________________
Jury Konkursów:

W zespołach jurorskich pojawią się plastycy, muzycy, metodycy, teologowie, historycy, pedagodzy, przyjaciele i znawcy osoby i działalności ks. Jana Twardowskiego oraz przedstawiciele sponsorów i organizatora.

IMG_9704

ZOFIA CNOTEK-GUZEK (nauczycielka religii w Gimnazjum nr 72 w Warszawie – 20 lat w katechezie)

Ela Bielska

ELA BIELSKA (pedagog w Szkole Podstawowej nr 66 w Warszawie)

P1050104

MARZENA ZIELONKA (pracownik Instytutu Papieża Jana Pawła II, historyk, socjolog)

Mirosław Kolczyk

MIROSŁAW „KOLA” KOLCZYK (raper, zaangażowany w projekty muzyczne: Royal Rap, Kawa, TGD)

971965_612132108880037_633978093_n

PIOTR PLICHTA „POISON777” (raper, a także założyciel firmy OwnHomeREC)

Ajman Mohammed

AJMAN MOHAMMED (raper)

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandara Zalewska-Kostyszyn

ALEKSANDRA ZALEWSKA-KOSTYSZYN (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracuje również jako scenograf)

 

 

IMG_9822

SYLWIA WIŚNIEWSKA (nauczycielka w ZSP nr 8 w W-wie, uczy edukacji wczesnoszk.   i muzyki)

Pani Aldona Kraus

ALDONA KRAUS lekarz okulista, poetka, propagatorka dzieła księdza Jana Twardowskiego.

Dorota Wrońska

DOROTA WROŃSKA absolwentka Biologii Środowiskowej UW, dziennikarka popularno-naukowa

 

Jarosław Sak

JAROSŁAW SAK biolog, nauczyciel przyrody w SP „Żagle” Stowarzyszenia Sternik. Co roku zadaje i sprawdza ponad 100 zielników

 

własne 052

BEATA SZRENIAWSKA (plastyk, pedagog)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________
Nagrody:

Laureaci poszczególnych Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie placówki uczestniczące/reprezentowane w Projekcie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie reprezentacji szkolnych zaświadczenia.

 

Projekt współfinansują ___________________________________________________________________________________
Bank Zachodni WBKszyld_herb_syr_pol

 

.

.

Partnerzy Projektu ___________________________________________________________________________________

MJP2-logo napis1 cmykInstytut Jana Pawła II

logo WYCHOWAWCY

.

.

Patroni Projektu ___________________________________________________________________________________

Patronat honorowy nad wydarzeniami włączonymi w Projekt przyjęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a do Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym jest ks. Kard. Kazimierz Nycz włączyło się prawie 30 osób. Patronat medialny przyjęły TVP oraz PR.