teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!”

Projekt pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!” został wpisany do kalendarza obchodów Roku Janusza Korczaka i składał się on z 5 (wzajemnie się uzupełniających) elementów mających charakter konkursów, cyklicznych spotkań oraz incydentalnych działań.

W ramach Projektu zorganizowane zostały/odbyły się następujące
elementy/wydarzenia programowe:

Honorowym Patronatem Projekt pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!” objął:

Udział w KOMITECIE HONOROWYM Projektu pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!” potwierdzili:

Patronatem Medialnym Projekt pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!” objęło:

 Projekt współfinansuje:

Dodaj komentarz