teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

SZKOLENIE dla WOLONTARIUSZY pn. ”WSPARCIE na STARCIE”

__________________________________________
Termin:

15 września – 30 listopada 2012 r.

Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w weekendy w piątki (godz. 17-19.30) i soboty (godz. 9.30-18.30) lub tylko w soboty.

__________________________________________
Uczestnicy:

Osoby dorosłe z niewielkim lub praktycznie żadnym stażem pedagogicznym, a także studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, sportowych i innych. Ponadto w szkoleniu udział wzięli także nauczyciele zainteresowani współpracą z Fundacją, chcący udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne.

___________________________________________________________________________
Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53, Warszawa)

___________________________________________________________________________
Opis Programu:

Projekt pn. ”WSPARCIE na STARCIE” składał się z 3 bloków tematycznych zawierających zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Ich głównym celem było przygotowanie wolontariuszy m.in. do pomocy podczas turniejów sportowych, festynów, koncertów, zajęć edukacyjnych, konkursów artystycznych, a także niezbędnej pracy biurowej.

W trakcie przedstawianego cyklu szkoleniowego, jego uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności
w zakresie:

  • przepisów dotyczących działania organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz organizacji imprez kulturalno-sportowych w tym także masowych
  • pozyskiwania środków finansowych na działania prowadzone przez Fundację
  • metod pracy z dziećmi
  • integracji grupy
  • gier i zabaw aktywizujących w zakresie ekspresji artystycznej, sportu i rekreacji
  • organizowania zajęć pozalekcyjnych w grupach rówieśniczych

Bloki tematyczne obejmowały 1-2 dni szkoleniowe. Szkolenia odbywały się raz w miesiącu począwszy od września do listopada, a w grudniu nastąpi/ła już pierwsza weryfikacja zdobytych umiejętności podczas organizacji uroczystego podsumowania roku korczakowskiego w działaniach Fundacji.

I. BLOK SZKOLENIOWY pn.: ”Organizacja pozarządowa – co to jest i jak działa?”

został zorganizowany w II połowie września, a jego ideą było wprowadzenie przyszłych wolontariuszy Fundacji w temat organizacji pozarządowych, począwszy od przedstawienia odpowiednich aktów prawnych regulujących ich funkcjonowanie poprzez informacje o sposobach pozyskiwania środków finansowych na ich działania, współpracę z samorządem lokalnym, mediami oraz prawami i obowiązkami wolontariuszy. Ponadto przedstawione zostały także zasady, w tym obowiązujące przepisy prawne, dotyczące organizacji imprez masowych oraz mniejszych imprez integrujących środowiska lokalne i takich działań edukacyjnych, jak konkursy, zajęcia i warsztaty edukacyjne itp.

II. BLOK SZKOLENIOWY pn.: Jak pracować z dziećmi i jak integrować grupy rówieśnicze?”

został zorganizowany w II połowie października i dostarczył on uczestnikom wiedzy na temat różnych metod i form pracy z dziećmi, struktury grupy rówieśniczej i ról, jakie przybierają jej członkowie, tworzenia scenariuszy/planów pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz o sposobach integracji grupy rówieśniczej.

III. BLOK SZKOLENIOWY pn.: Animacja zajęć z dziećmi i młodzieżą.”

został zorganizowany w II połowie listopada. Jego głównym założeniem było przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy (teoretycznej i praktycznej) nt. animacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i artystyczno-ekspresyjnych. Zdecydowaną przewagę zyskały tutaj działania praktyczne, kiedy to uczestnicy szkolenia osobiście brali udział w proponowanych grach, zabawach i działaniach artystycznych, aby lepiej przyswoić sobie to co będą później przekazywać dzieciom i młodzieży w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Projekt współfinansuje

Uczestnicy otrzymali cały (III. częściowy) komplet niezbędnych materiałów szkoleniowych, a na zakończenie zaświadczenia udziału w całym cyklu szkoleniowym.

 

Dodaj komentarz